ประกาศโรงเรียน

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

หลักฐานการสมัครและค่าเอกสารดำเนินการ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษต่างๆ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับโรงเรียนวังนํ้าเย็นวิทยาคม อาคาร 3 ห้องโสต ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. รายละเอียดต่างๆดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างต่อไปนี้ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางวารุณี สอนแสง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ได้เดินทางเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ นางวารุณี สอนแสง อดีตข้าราชการครูโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

การเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ “เพชรสรภัญญ์”

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม มอบหมายให้ นางราตรี วีระวัฒน์โสภณ และ นายธนิกกุล บุญอาจ ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้นำนักเรียนการเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ “เพชรสรภัญญ์” โล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ....

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมเฉลิมฉลองวันตรุษจีน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โปรแกรมภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันตรุษจีน โดยได้รับเกียรติจากนายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เป็นประธานในพิธี และ นางธรรมรักษ์ วัฒนพลาชัยกูร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารโดมเพื่อน้อง โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

คำสั่งโรงเรียน

รวมคำสั่งโรงเรียน ปี 2566

ครูครูสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Drive ของโรงเรียน จะอยู่ใน ข้อมูลโรงเรียน ปี 2566 >>> กลุ่มบริหารทั่วไป >>> คำสั่งโรงเรียน ปี 2566

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางมยุรี ฐานมั่น

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางวชิรินทรา พัฒนกุลเดช

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางณัฐมาพร นาราศรี

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางปณิชา ภัสสิรากุล

ช่องทางการติดตาม

16,985แฟนคลับชอบ
2,458ผู้ติดตามติดตาม

เอแม็ท (A-MATH)

ศูนย์ HCEC

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)