ประกาศโรงเรียน

องค์การนักเรียน

ค่ายอบรม “เด็กไทยใฝ่เรียนรู้ประชาธิปไตย”

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม นำโดยคณะกรรมการองค์การนักเรียนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรม "เด็กไทยใฝ่เรียนรู้ประชาธิปไตย"

ศูนย์ HCEC

งานโรงเรียนสีขาว

ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

งานโรงเรียนสีขาว โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังน้ำเย็น ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

นายชานันท์ ประภา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

นายมยุรี ฐานมั่น

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางวชิรินทรา พัฒนกุลเดช

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางทศพร โคกมะณี

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายชนินทร์ วงษ์สกุล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

MOE SAFETY CENTER

ช่องทางการติดตาม

13,703FansLike
2,458FollowersFollow
66,012SubscribersSubscribe

ภาพข่าว ว.น.ย.

กิจกรรมเด่น

A-MATH

SAR

มุมดาวน์โหลด

บทความล่าสุด

บทความยอดนิยม