ประกาศโรงเรียน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุ

ด้วยโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

วังน้ำเย็นวิทยาคมได้เหรียญทองเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดสระแก้ว ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 กลุ่มสระแก้ว 1 ณ โรงเรียนสระแก้ว

นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู นักเรียนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ได้นำพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่  70

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นักเรียนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เข้าชมภาพยนต์ “หนุมาน White Monkey”

มอบหมายให้งานชุมชนนำนักเรียนเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง “หนุมาน White Monkey” เพื่อซึมซาบศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดีของไทย

คำสั่งโรงเรียน

Protected: คำสั่งโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมที่ 11/2566 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก จ.ราชบุรี

ด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังน้ําเย็นวิทยาคม มีความประสงค์ จะเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๔ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก จ.ราชบุรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางมยุรี ฐานมั่น

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวชิรินทรา พัฒนกุลเดช

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายชนินทร์ วงษ์สกุล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายดังตะวัน ขันธ์ศิรินุกูล

ช่องทางการติดตาม

16,985แฟนคลับชอบ
2,458ผู้ติดตามติดตาม

เอแม็ท (A-MATH)

ศูนย์ HCEC

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)