การอบรมขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ค้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha-ching) ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

0
11

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ดำเนินการจัคการอบรมขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ค้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha-ching) ให้กับคณะครูในสังกัคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขค 1 จำนวน 20 ท่าน ณ ห้องศูนย์ HCEC อาคารหอสมุด ดร.มยุรี ฐานมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิคการอบรม โดยมีนางธรรมรักษัวัฒนผลาชัยกร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ นางอัญชลี งามชา ผู้จัดการศูนย์ HCEC โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เป็นวิทยากรแกนนำ ในการอบรมครั้งนี้

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
Human Capital Excellence Center
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม