Homea-mathโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ รายการ เอ็ดดูพลอยส์ เอ็ดดูเคชั่นนอลสปอร์ต ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ ประเทศไทย ประจำปี...

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ รายการ เอ็ดดูพลอยส์ เอ็ดดูเคชั่นนอลสปอร์ต ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ ประเทศไทย ประจำปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ รายการ เอ็ดดูพลอยส์ เอ็ดดูเคชั่นนอลสปอร์ต
ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวสต์เกต โดยได้รับรางวัลดังนี้

การแข่งขัน เอแม็ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนผู้เข้าแข่ง 198 ทีม เด็กชายรฐา วงษ์คำนา ได้รับรางชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเงินรางวัล การแข่งขัน เอแม็ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนผู้เข้าแข่ง 396 ทีม นายชัยวัฒน์ ชูนุกูลพงษ์ ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 12 รับเหรียญรางวัล และเงินรางวัล การแข่งข้น ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนผู้เข้าแข่ง161 ทีม นายธนโชติ จันทนา ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 รับเหรียญรางวัล และเงินรางวัล และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันอีก 20 คน จากการจัดอันดับการแข่งขันนักเรียนได้ลำดับ การแข่งขันเป็นอันดับต้น ๆ จากการแข่งข้นเอแม็ท และซูโดกุ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments