โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ที่ได้มาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายใน ภายนอกอาคารเรียนและอาคารสำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้