ประเมิน และนิเทศการสอน Coding จาก สพม. สระแก้ว

0
9

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม นำโดยท่านผอ.ชานันท์ ประถา คณะผู้บริหารและครุโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ร่วมต่อนรับคณะกรรมการประเมิน และนิเทศการสอน coding คุณครูสุธิดา เที่ยงทิศ ณ ห้องคอม 3 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม