Homeการมีส่วนร่วมของผู้บริหารต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา จ.ขอนแก่น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา จ.ขอนแก่น

นายชานันท์ ประภา คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา จ.ขอนแก่น ในวันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments