ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

0
24

วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 งานโรงเรียนสีขาว โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังน้ำเย็น ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อาคารโดมเพื่อน้องโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว