ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี

 ข้อมูลเชิงสถิติ (ปีงบประมาณ 2565)

เดือนจำนวนเรื่องดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการหมายเหตุ
ตุลาคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
พฤศจิกายน000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ธันวาคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มกราคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กุมภาพันธ์000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มีนาคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เมษายน000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
พฤษภาคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มิถุนายน000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กรกฎาคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สิงหาคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กันยายน000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
รวม000

 ข้อมูลเชิงสถิติ (ปีงบประมาณ 2564)

เดือนจำนวนเรื่องดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการหมายเหตุ
ตุลาคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
พฤศจิกายน000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ธันวาคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มกราคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กุมภาพันธ์000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มีนาคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เมษายน000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
พฤษภาคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มิถุนายน000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กรกฎาคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สิงหาคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กันยายน000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
รวม000

 ข้อมูลเชิงสถิติ (ปีงบประมาณ 2563)

เดือนจำนวนเรื่องดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการหมายเหตุ
ตุลาคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
พฤศจิกายน000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ธันวาคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มกราคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กุมภาพันธ์000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มีนาคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เมษายน000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
พฤษภาคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มิถุนายน000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กรกฎาคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สิงหาคม000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กันยายน000ไม่มีเรื่องร้องเรียน
รวม000

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการร้องเรียนเพิ่มเติม

ส่งจดหมายทางไปรษณีย์/โทรศัพท์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 862 ม.1 ถนนจันทบุรี – สระแก้ว ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27210
Facebook / Messenger / Q&Aโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
โทรสาร/อีเมลโทรศัพท์ : 037251429
โทรสาร : 037251429
E-Mail :  ict.wnyschool@gmail.com