กิจกรรมตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้อาเซียนรอบชิงชนะเลิศของนักเรียนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

0
11

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดกิจกรรมตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้อาเซียนรอบชิงชนะเลิศของนักเรียนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เพื่อพัฒนาทักษะความรอบรู้เหตุการณ์ในประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้