Homeการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการนิเทศ กำกับติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

การนิเทศ กำกับติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

นายชานันท์ ประภา คณะครู และนักเรียน ร่วมรับการนิเทศ กำกับติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ในวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments