กลุ่มจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม มอบข้าวสาร อาหาร และสิ่งของที่จำเป็น ให้กำลังใจกับผู้ยากไร้ในชุมชน “ทำความดีเพื่อความดี”

0
8

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 กลุ่มจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมกับโรงพยาบาลวังน้ำเย็น อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม. และพระคุณเจ้าจากวัดเขาป่าแก้ว มอบข้าวสาร อาหาร และสิ่งของที่จำเป็น ให้กำลังใจกับผู้ยากไร้ในชุมชน “ทำความดีเพื่อความดี”