Wednesday, August 17, 2022
Home ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการสอนภาษาไทย จังหวัดสระแก้ว

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายชานันท์ ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการสอนภาษาไทย จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

กิจกรรม การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564 สถานศึกษา เด็กสระแก้ว ปลอดภัย Covid – 19 โดยมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรม การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564 สถานศึกษา เด็กสระแก้ว ปลอดภัย Covid – 19 โดยมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรม การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564 โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง และคณะ

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564 สถานศึกษา เด็กสระแก้ว ปลอดภัย Covid - 19 โดยมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียน และมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบปัยหาสถาการณ์โควิด - 19 โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง และคณะ ณ อาคารโดมโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

0
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม นำโดย ท่านผอ.ชานันท์ ประภา และคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 ณ สนามกีฬา โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

คุรุมุทิตาจิต ครูประพันธ์ กำไรวงค์

0
วันที่ 21 กันยายน 2564 ท่านผู้อำนวยการชานันท์ ประภา คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม คุรุมุทิตาจิต ครูประพันธ์ กำไรวงค์ ณ โดม โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

MOST COMMENTED

HOT NEWS