โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม นำโดย ท่านผอ.ชานันท์ ประภา และคณะครู

ร่วมจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 ณ สนามกีฬา โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม