เมื่อวันที่ 1 – 8 กันยายน 2564 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนและดูแลนักเรียน เกี่ยวกับปัญหาในการเรียน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)