ตั้งแต่วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2564
และเปิดเรียน On-Site ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564