วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด