นายชานันท์ ประภา คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม