ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน แสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

>> นางอัมพร เรืองศรี <<รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ โดมเพื่อน้อง โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว