นายชานันท์ ประภา คณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมติว O-Net วิชา วิทยาศาสตร์ ให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ อำเภอวังน้ำเย็น