นายชานันท์ ประภาและคณะครู ร่วมกิจกรรม พบกันวันพุธ ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โดม โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม