คณะครูและนักเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ร่วมกิจกรรม รด. ภาคสนาม ปี 1 ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563