Homeภาพกิจกรรมกิจกรรม การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564 โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง...

กิจกรรม การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564 โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง และคณะ

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564 สถานศึกษา เด็กสระแก้ว ปลอดภัย Covid – 19 โดยมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียน และมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบปัยหาสถาการณ์โควิด – 19 โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง และคณะ ณ อาคารโดมโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments