Homeเรื่องเล่า ว.น.ย.ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีปัญหาด้านการเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีปัญหาด้านการเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ภาคเช้า เวลา 10.00 น. – 11.00 น.ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 14.00 น.

*หมายเหตุ เข้าร่วมประชุมเฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนที่มีรายชื่อแจ้งไปยังครูที่ปรึกษา เท่านั้น

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments