Homeภาพกิจกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทานเพื่อรับรางวัล พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

การประเมินนักเรียนพระราชทานเพื่อรับรางวัล พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

ท่านผู้อำนวยการชานันท์ ประภา คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินนักเรียนพระราชทานเพื่อรับรางวัล พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments