Homeภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการสอนภาษาไทย จังหวัดสระแก้ว

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการสอนภาษาไทย จังหวัดสระแก้ว

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายชานันท์ ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการสอนภาษาไทย จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments